نویسنده = مهین نسترن
امکان‌سنجی تحقق پیاده مداری با تأکید بر رویکرد TND(نمونه مطالعاتی: خیابان مدرس شهر کرمانشاه)

دوره 4، شماره 10، اردیبهشت 1402، صفحه 17-36

10.22034/usd.2023.705308

مهین نسترن؛ آرزو جمشیدی شیخی آبادی؛ مجتبی لرزنگنه