اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 62

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 53
تعداد مشاهده مقاله 4327
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4013
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 48 روز
درصد پذیرش 13 %