اهداف و چشم انداز

مجله توسعه پایدار شهری در جهت توسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور و توسعه و نشر یافته‌های جدید پژوهشی مرتبط با زمینه‌های معماری (معماری منظر، مرمت، تکنولوژی، انرژی)، شهرسازی (طراحی شهری و برنامه‌ریزی شهری)، عمران، IT و دیگر مباحث مربوط به توسعه پایدار شهری با اهداف زیر به صورت فصلنامه منتشر می‌شود:
 


•    دستیابی به مبانی نظری بومی و نهادینه کردن پژوهش در عرصه‌ی دانش معماری، شهرسازی، عمران، مکانیک، مدیریت و دیگر مباحث مربوط به توسعه و عمران شهری

•    تحقق دانش به روز و کارآمد در زمینه‌های موضوعی و تخصصی مجله

•    توسعه ی تعامل بین رشته‌ای میان پژوهشگران (علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصادی و ...) علوم کاربری با مراکز علمی پژوهشی معماری، شهرسازی و مرمت

•    ارائه راهکارهایی برای تحقق شهر پایدار در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی

•    ارتقاء سطح کیفی مجله از طریق افزایش سطح کیفیت مقالات و عضویت متخصصین توانمند در کمیته داوران و نویسندگان

•    عضویت در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی

•    عضویت در مجامع ملی تخصصی نظیر نشریات علمی- پژوهشی کشور

•    کسب رتبه علمی- پژوهشی از مراجع علمی

•    طرح مجله در عرصه‌های بین‌المللی نظیر ISC, ISI.