فهرست داوران نشریه در سال 1402

شماره نام و نام خانوادگی تخصص/ تحصیلات سمت/ سازمان شهر کشور
1 دکتر مریم احمدی دکتری عمران- آب و محیط زیست استادیار دانشکده مهندسی/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
2 دکتر فائزه اعتماد شیخ الاسلامی دکتری معماری- معماری انرژی استادیار دانشکده عمران و معماری/ دانشگاه ملایر ملایر ایران
3 دکتر شهرزاد اعتمادی دکتری معماری دانش آموخته دانشگاه Sapienza  ایتالیا رم ایتالیا
4 دکتر محسن افشاری دکتری معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
5 دکتر فاطمه اکرمی ابرقویی دکتری معماری دانش آموخته دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه یزد یزد ایران
6 دکتر مجتبی آراسته دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه شیراز شیراز  ایران
7 دکتر فرشید آرام دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه ارومیه ارومیه ایران
8 دکتر ملیحه باباخانی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ایران
9 دکتر هادی باقری سبزوار دکتری معماری- معماری انرژی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار ایران
10 دکتر محمدرضا بمانیان دکتری معماری استاد دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
11 دکتر بهروز بیغرض پژوهشگر دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
12 دکتر مائده پور فتح اله دکتری معماری- بهینه سازی، نور، منظر استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه گیلان رشت ایران
13 دکتر الهام پور مهابادیان دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران ایران
14 دکتر سپیده پیمانفر دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده فنی و مهندسی/ دانشگاه آیت ا... بروجردی بروجرد ایران
15 دکتر  بهاره تدین دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
16 دکتر کتایون تقی زاده دکتری معماری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه تهران تهران ایران
17 دکتر شیوا ترابی دانشجوی دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
18 دکتر محمد کاظم جباری دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
19 دکتر لیلا جلال آبادی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدرس گروه گردشگری و هتلداری/ مجتمع آموزش عالی بم بم ایران
20 دکتر مژده جمشیدی دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
21 دکتر فرامرز حسن پور دکتری معماری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه زابل زابل ایران
22 دکتر آرزو حسینی دکتری معماری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
23 دکتر منصور حقیقتیان دکتری جامعه شناسی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دهاقان ایران
24 دکتر وحید حیدرنتاج دکتری معماری  استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه مازندران مازندران ایران
25 دکتر مقدی خدابخشیان دکتری معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
26 دکتر جمشید داوطلب دکتری معماری- انرژی دانشیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه زابل زابل ایران
27 دکتر حمید دهقانی دکتری جامعه شناسی استادیار دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه اصفهان اصفهان ایران
28 دکتر روح اله رحیمی دکتری معماری- معماری ایرانی- اسلامی و معماری پارامتریک استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه مازندران بابلسر ایران
29 دکتر اسحاق رضازاده دکتری معماری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه مازندران مازندران ایران
30 دکتر سمیه رفیعی دکتری معماری- روانشناسی محیط استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان ایران
31 دکتر محسن رفیعیان دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه یزد یزد ایران
32 دکتر سارا رمضانی پژوهشگر دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
33 دکتر ساناز رهروی پوده دکتری معماری- روانشناسی محیط استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
34 دکتر مریم روستا دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه شیراز شیراز  ایران
35 دکتر مجتبی روشن پژوهشگر دکتری معماری مربی دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه تبریز تبریز ایران
36 دکتر فردیس سالاریان دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشکده معماری و شهرسازی / دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
37 دکتر سعید سامانی مجد پست دکتری عمران- مهندسی محیط زیست دانش آموخته دانشکده مهندسی عمران/ دانشگاه تهران تهران ایران
38 دکتر ریحانه سادات سجاد دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی مدرس گروه ساختمان کالج دربی، انگلستان دربی انگلستان
39 دکتر شریفه سرگلزایی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه زابل زابل ایران
40 دکتر ناصر سلطانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه ارومیه ارومیه ایران
41 دکتر مهسا شعله دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه شیراز شیراز  ایران
42 دکتر امیر شفیعی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری مدیر گروه مطالعات معماری و شهرسازی/ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران تهران ایران
43 دکتر علیرضا صاحبقرانی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده حمل و نقل شهری/ دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ایران
44 دکتر عاطفه صداقتی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه بجنورد بجنورد ایران
45 دکتر ریحانه سادات طباطبایی یگانه دکتری معماری- فضاهای آموزشی و مسکونی دانش آموخته دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان؛ مدرس دانشگاه علم و صنعت تهران تهران ایران
46 دکتر فرشاد طهماسبی زاده پژوهشگر دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نجف آباد ایران
47 دکتر سید هادی طیب نیا دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران
48 دکتر صدیقه عبدالهی دکتری منابع طبیعی و محیط زیست- آمایش سرزمین دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست/ دانشگاه ملایر ملایر ایران
49 دکتر سعیده علی کائی دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه تهران تهران ایران
50 دکتر غزل فرجامی دکتری معماری استادیار گروه معماری/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
51 دکتر مریم فرخی دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نجف آباد ایران
52 دکتر حسین قانونی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه شهید بهشتی تهران؛ مدرس دانشگاه هنر اصفهان تهران ایران
53 دکتر نرگس قدسی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان؛ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
54 دکتر سمیه قدیم زاده دکتری معماری- مرمت بناهای تاریخی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه ارومیه ارومیه ایران
55 دکتر آویده کامرانی دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه علم و صنعت ایران  تهران ایران
56 دکتر علیرضا کریمی دکتری معماری- انرژی دانش آموخته دانشگاه Sevilla سویل اسپانیا
57 دکتر امیررضا کریمی آذری دکتری معماری- روانشناسی محیط دانشیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه گیلان رشت ایران
58 دکتر شهاب کریمی نیا دکتری معماری- انرژی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نجف آباد ایران
59 دکتر منصوره کیان ارثی دکتری معماری- آموزش معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان ایران
60 دکتر مجتبی لرزنگنه پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
61 دکتر فاطمه مجیدی دکتری معماری- انرژی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
62 دکتر فائزه محقق دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری مدرس دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
63 دکتر فاطمه محمدی آیدغمیش دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشکده هنر/ دانشگاه تربیت مدرس تهران تهران ایران
64 دکتر مهدی محمودی کامل آباد دکتری معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
65 دکتر صفورا مختارزاده دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان؛ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
66 دکتر لیلا مدقالچی دکتری معماری- منظر پایدار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز ایران
67 دکتر فروغ مدنی پژوهشگر دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز ایران
68 دکتر حسین مدی دکتری معماری- پایداری محیطی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ایران
69 دکتر زینب مرادی دکتری مرمت ابنیه استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار ایران
70 دکتر رئوف مصطفی زاده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی/ دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران
71 دکتر رامتین معینی دکتری عمران- مدیریت منابع آب دانشیار دانشکده عمران و حمل و نقل/ دانشگاه اصفهان اصفهان ایران
72 دکتر فریناز مقتدری دکتری شهرسازی- طراحی شهری مدیر دپارتمان هوشمندی شهرها / مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران تهران ایران
73 دکتر نیلوفر ملک دکتری معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
74 دکتر حافظ مهدنژاد دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی اسدآباد ایران
75 دکتر اصغر مولائی دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنراسلامی تبریز تبریز ایران
76 دکتر عنایت اله میرزایی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه لرستان خرم اباد ایران
77 دکتر هاجر ناصری دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان؛ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
78 دکتر مسعود نوروزی دکتری عمران- انرژی و پایداری مربی دانشگاه Rovira i Virgili تاراگونا اسپانیا
79 دکتر مهدی نیلی پور دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز؛ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو تبریز ایران
80 دکتر صالح ویسی دکتری معماری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه کردستان کردستان ایران
81 دکتر یکتا باقر دکتری معماری دانش آموخته دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان؛ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران