فهرست داوران نشریه در سال 1402

شماره نام و نام خانوادگی تخصص/ تحصیلات سمت/ سازمان شهر کشور
1 دکتر مریم احمدی دکتری عمران- آب و محیط زیست استادیار دانشکده مهندسی/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
2 دکتر فائزه اعتماد شیخ الاسلامی دکتری معماری- معماری انرژی استادیار دانشکده عمران و معماری/ دانشگاه ملایر ملایر ایران
3 دکتر شهرزاد اعتمادی دکتری معماری دانش آموخته دانشگاه Sapienza  ایتالیا رم ایتالیا
4 دکتر محسن افشاری دکتری معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
5 دکتر فاطمه اکرمی ابرقویی دکتری معماری دانش آموخته دانشگاه یزد یزد ایران
6 دکتر مجتبی آراسته دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه شیراز شیراز  ایران
7 دکتر ملیحه باباخانی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ایران
9 دکتر محمدرضا بمانیان دکتری معماری استاد دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
10 دکتر بهروز بیغرض پژوهشگر دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
11 دکتر مائده پور فتح اله دکتری معماری- بهینه سازی، نور، منظر استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه گیلان رشت ایران
12 دکتر الهام پور مهابادیان دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهران ایران
13 دکتر سپیده پیمانفر دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده فنی و مهندسی/ دانشگاه آیت ا... بروجردی بروجرد ایران
14 دکتر  بهاره تدین دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
15 دکتر شیوا ترابی دانشجوی دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
16 دکتر محمد کاظم جباری دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
17 دکتر لیلا جلال آبادی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدرس گروه گردشگری و هتلداری، مجتمع آموزش عالی بم بم ایران
18 دکتر مژده جمشیدی دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
19 دکتر فرامرز حسن پور دکتری معماری استادیاردانشکده هنر و معماری/ دانشگاه زابل زابل ایران
20 دکتر آرزو حسینی دکتری معماری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
21 دکتر منصور حقیقتیان دکتری جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دهاقان ایران
22 دکتر وحید حیدرنتاج دکتری معماری  استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه مازندران مازنداران ایران
23 دکتر مقدی خدابخشیان دکتری معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
24 دکتر جمشید داوطلب دکتری معماری- انرژی دانشیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه زابل زابل ایران
25 دکتر حمید دهقانی دکتری جامعه شناسی استادیار دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه اصفهان اصفهان ایران
26 دکتر روح اله رحیمی دکتری معماری- معماری ایرانی- اسلامی و معماری پارامتریک استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه مازندران بابلسر ایران
27 دکتر سمیه رفیعی دکتری معماری- روانشناسی محیط استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان ایران
28 دکتر محسن رفیعیان دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه یزد یزد ایران
29 دکتر سارا رمضانی پژوهشگر دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
30 دکتر ساناز رهروی پوده دکتری معماری- روانشناسی محیط استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
31 دکتر مریم روستا دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه شیراز شیراز  ایران
32 دکتر مجتبی روشن پژوهشگر دکتری معماری مربی دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه تبریز تبریز ایران
33 دکتر فردیس سالاریان دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
34 دکتر سعید سامانی مجد پست دکتری عمران- مهندسی محیط زیست دانش آموخته دانشگاه تهران تهران ایران
35 دکتر ریحانه سادات سجاد دکتری مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی مدرس گروه ساختمان کالج دربی، انگلستان دربی انگلستان
36 دکتر شریفه سرگلزایی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه زابل زابل ایران
37 دکتر امیر شفیعی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری مدیر گروه مطالعات معماری و شهرسازی/ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران تهران ایران
38 دکتر عاطفه صداقتی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه بجنورد بجنورد ایران
39 دکتر ریحانه سادات طباطبایی یگانه دکتری معماری- فضاهای آموزشی و مسکونی مدرس دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه علم و صنعت تهران ایران
40 دکتر فرشاد طهماسبی زاده پژوهشگر دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نجف آباد ایران
41 دکتر سید هادی طیب نیا دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان ایران
42 دکتر غزل فرجامی دکتری معماری استادیار گروه معماری/ مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
43 دکتر مریم فرخی دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نجف آباد ایران
44 دکتر حسین قانونی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی تهران/ مدرس دانشگاه هنر اصفهان تهران ایران
45 دکتر نرگس قدسی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
46 دکتر آویده کامرانی دکتری شهرسازی- طراحی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه علم و صنعت ایران  تهران ایران
47 دکتر علیرضا کریمی دکتری معماری- انرژی دانش آموخته دانشگاه Sevilla سویل اسپانیا
48 دکتر امیررضا کریمی آذری دکتری معماری- روانشناسی محیط دانشیار دانشکده هنر و معماری/ دانشگاه گیلان رشت ایران
49 دکتر شهاب کریمی نیا دکتری معماری- انرژی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نجف آباد ایران
50 دکتر منصوره کیان ارثی دکتری معماری- آموزش معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان ایران
51 دکتر فاطمه مجیدی دکتری معماری- انرژی استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
53 دکتر فائزه محقق دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری مدرس گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران
54 دکتر فاطمه محمدی آیدغمیش دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران تهران ایران
55 دکتر مهدی محمودی کامل آباد دکتری معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اصفهان اصفهان ایران
56 دکتر صفورا مختارزاده دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
57 دکتر لیلا مدقالچی دکتری معماری- منظر پایدار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز ایران
58 دکتر فروغ مدنی پژوهشگر دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشگاه هنر اسلامی تبریز تبریز ایران
59 دکتر حسین مدی دکتری معماری- پایداری محیطی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ایران
60 دکتر زینب مرادی دکتری مرمت ابنیه استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار ایران
61 دکتر فریناز مقتدری دکتری شهرسازی- طراحی شهری مدیر دپارتمان هوشمندی شهرها / مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران تهران ایران
62 دکتر اصغر مولائی دکتری شهرسازی- طراحی شهری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه هنراسلامی تبریز تبریز ایران
63 دکتر عنایت اله میرزایی دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه لرستان خرم اباد ایران
64 دکتر هاجر ناصری دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اصفهان/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان ایران
65 دکتر مسعود نوروزی دکتری عمران- انرژی و پایداری مربی دانشگاه Rovira i Virgili تاراگونا اسپانیا
66 دکتر مهدی نیلی پور دکتری شهرسازی- برنامه ریزی شهری دانش آموخته دانشگاه هنر اسلامی تبریز/ مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو تبریز ایران