رهنمون‌های طراحی جهت ارتباط با طبیعت در مسکن معاصر با رویکرد پایداری زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان.

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در عصر حاضر با توجه به افزایش جمعیت و کمبود مسکن و برخورد یک‌جانبه اقتصادی با مقوله چندبعدی مسکن، توجه به نکات کیفی در طراحی خانه کمرنگ شده است. با اینکه اهمیت «خانه» در زندگی آدمی از کسی پوشیده نیست اما خانه‌های امروزی قوطی‌های کاملاً بسته‌ای بدون ارتباط با آسمان و زمین هستند. این امر در حالی رخ می‌دهد که علاوه بر وابستگی روانی و جسمانی انسان به طبیعت، توازن و پایداری اکولوژیک نیز به فضاهای سبز طبیعی وابسته است. درصورتی‌که در مسکن امروز نه‌تنها ارتباط با طبیعت کمرنگ شده بلکه در حال حرکت به‌سوی تخریب محیط‌زیست پیرامون خود نیز هست. مسئله مطرح‌ در این پژوهش، چگونگی ارتباط با طبیعت به‌عنوان یکی از اصول توسعه پایدار زیست‌محیطی در معماری خانه‌ها است. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که: چگونه می‌توان مسکنی طراحی نمود که هم‌راستا با طبیعت و اهداف پایداری زیست‌محیطی باشد؟ همچنین از طریق مطالعه متون در منابع مختلف کتابخانه‌ای به گردآوری اطلاعات و روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات می‌پردازد و درنهایت رهنمون‌هایی را ارائه می‌دهد. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که با انجام اقداماتی در راستای ارتباط بی‌واسطه با طبیعت همچون درهم تنیدگی فضای باز، نیمه‌باز و بسته، قرارگیری طبیعت در مسیر زندگی و آمدوشد ساکنان، ارتباط با آسمان و دیگر موارد می‌توان مسکنی سازگار با طبیعت به‌منظور بازآفرینی پایداری زیست‌محیطی طراحی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design Guidelines to Connect the Nature in Contemporary Housing with Environmental Sustainability Approach

نویسندگان [English]

 • Nafise i Yari Boroujen 1
 • Mehdi Sadvandi 2
 • Armin Bahramian 2
1 M.A., Architecture and Urban Design Department, Art University of Isfahan, Esfahan.
2 Assistant Professor, Architecture and Urban Planning Department, Art university of Isfahan, Esfahan
چکیده [English]

In recent era, due to rising population and lack of housing, attention to quality of home design has trimmed. While the importance of "Home" in human life is obvious, today houses are just packed boxes without effective relation with its environments. This neglecting occurs while ecological sustainability and balance in addition of human physical and psychological dependence on nature depends on natural green spaces. The issue is that if we can communicate with nature as one of the environmental sustainable development principles in houses architecture. This study seeks to answer this question: How can we design housing in deal with nature and goals of environmental sustainability? Also guidelines are derived various sources which are collected and analyzed by analytical -descriptive method data. The study concludes that by taking steps towards directly connection with nature such as open and closed space, placement of nature in living spaces and on the road of resident’s way, relation with sky and so on, could be design compatible housing that is connected with nature to recreate environmental sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nature
 • Housing
 • Environmental Sustainability
 • Naturalism
 • Esfahan
 • ادیب، زهرا. 1391. طراحی مسکن امروز با رویکرد نقش طبیعت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان.
 • اردلان، نادر، و لاله بختیار. 1380. حس وحدت، سنت عرفانی در معماری ایرانی. ترجمه حمید شاهرخ. اصفهان: نشر خاک.
 • ارمغان، مریم، و یوسف گرجی مهلبانی. 1388. ارزش‌های معماری بومی ایرانی در رابطه با رویکرد معماری پایدار. فصلنامه مسکن و محیط روستا 28(126): 35-20.
 • اصغری نجات، ایمان. 1384. معماری سازگار با محیط (طراحی مسکن در محله اوین). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان.
 • الکساندر، کریستوفر. معماری و راز جاودانگی: راه بی‌زمان ساختن. ترجمه مهرداد قیومی بید هندی. 1390. تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • امامی، سمانه. 1392. معماری در کنار طبیعت، تعامل فضای آموزش معماری یا طبیعت در تأمین نیاز روانی دانشجویان دو دانشگاه در اصفهان. مجله منظر 24: 17- 14.
 • بل، سایمون. 1957. منظر-الگو، ادراک و فرآیند. ترجمه بهناز امین زاده.1382. تهران: دانشگاه تهران.
 • پور دیهیمی، شهرام. 1391. فضای منظر: پیوندگاه طبیعت و فرهنگ. مسکن و محیط روستا 138: 27-17.
 • پور مختار، احمد. 1390. بازشناسی مفهوم پایداری و توسعه پایدار در معماری و شهرسازی ایرانی. فصلنامه آبادی 21 (73): 19-12.
 • پور مختار، احمد. 1391. بازشناسی مفهوم پایداری و توسعه پایدار در شهر تاریخی اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اصفهان.
 • پیرنیا، محمد کریم. 1382. آشنایی با معماری اسلامی ایران. تهران: انتشارات علم و صنعت.
 • پیرنیا، محمد کریم. 1383. سبک‌شناسی معماری ایران. تهران: نشر معمار.
 • حائری مازندرانی، محمدرضا. 1388. خانه، فرهنگ، طبیعت. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی.
 • خاک زند، مهدی، و امیر احمد احمدی. 1386. نگاهی اجمالی به رویکرد میان طبیعت و معماری. فصلنامه باغ نظر 4(8): 35-47.
 • داعی پور، زینب. 1393. رابطه حضور طبیعت و افزایش حس تعلق در خانه‌های سنتی ایران. باغ نظر 30: 58-49.
 • دانش فر، احسان، و مرتضی صدیق. 1392. آشنایی با معماری منظر: انسان و طبیعت. تهران: سروش دانش.
 • زندیه، مهدی، و سمیرا پروردی نژاد. 1389. توسعه پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران. نشریه مسکن و محیط روستا 29(130): 21-2.
 • سفلایی، فرزانه. 1383. کنکاشی پیرامون مفاهیم و تجارب معماری پایدار. فصلنامه آبادی 42: 67-62.
 • طاهباز، منصوره. 1383. اصول یک معماری کویری. ارائه‌شده در کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ارگ بم. کرمان.
 • فلاحت، محمدصادق، و صمد شهیدی. 1389. تحولات مفهوم طبیعت و نقش آن در شکل‌گیری فضای معماری. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی 42: 37- 45.
 • فلامکی، محمد منصور. 1384. سیری در تجارب مرمت شهری (از ونیز تا شیراز). تهران: نشر فضا.
 • قشقایی، هوده. 1387. پنجره به‌عنوان یک عنصر معماری. نشریه شهر و ساختمان 37: 39-34.
 • لقایی، حسن علی، و حمیده محمد زاده تیتکانلو. 1379. مقدمه‌ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه‌ریزی شهری. فصلنامه هنرهای زیبا 6: 43-32.
 • نوریان، فرشاد، و محمدمهدی عبداللهی ثابت. 1387. تبیین معیارها و شاخص‌های پایداری در محله‌ی مسکونی. نشریه شهر نگار 9 (50): 63-49.
 • Barton, Hugh., Marcus Grant, and Richard Guise. 2003. Shaping Neighborhoods: A guide for Health. Sustainability and vitality. London and New York: Spon press.
 • Vakili Ardebil, Ali and Abdel Halim Boussabaine. 2006. Quality Concept in Persian Precedent Architecture: Alesson in Eco – Building design. Paper delivered at the 23rd conference on Passive and low Energy Architecture (PLEA). www.unige.ch