بررسی رابطه فضایی- مکانی تراکم جمعیت و ناهنجاری‌های اجتماعی در شهر کرمانشاه(نمونه موردی: جرم اعتیاد به مواد مخدر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیای انسانی و برنامه ریزی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانش آموخته دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

کرمانشاه از جمله شهرهایی است که طی دو دهه اخیر با مشکلات فراوانی در روند شهرنشینی مواجه بوده است، این شهر به دلیل شرایط خاص فضایی، کالبدی، اجتماعی، دارای آمار بالای جرم و جنایت است. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه فضایی- مکانی تراکم جمعیت با نرخ وقوع جرم و همچنین شناسایی کانون‌های جرم ­خیز جرم اعتیاد به مواد مخدر در شهر کرمانشاه می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی می­ باشد و برای تشخیص کانون‌های جرم­ خیز شهری از شاخص موران و تکنیک درون‌یابی تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. همچنین برای برآورد تعداد جمعیت در بلوک‌های آماری از روش طبقه‌بندی تراکم استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، جرم اعتیاد به مواد مخدر است که در سال 1390 در محدوده قانونی شهر کرمانشاه به وقوع پیوسته است و به‌عنوان نمونه آماری، 404 فقره از جرائم اعتیاد به مواد مخدر اتفاق افتاده شهر بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مهم‌ترین کانون‌های جرم­ خیز اعتیاد به مواد مخدر در جنوب شرقی شهر کرمانشاه یعنی منطقه اسکان غیررسمی جعفرآباد و بلوار سید جمال‌الدین اسدآبادی و چهارراه رشیدی و خیابان بعثت و خیابان جمخانه منطبق است و توزیع فضایی جرائم از الگوی خوشه‌ای و متمرکز پیروی می‌کند. همچنین بین تراکم جمعیت در این محدوده‌ها و نرخ وقوع بزهکاری در آن‌ها رابطه مستقیم وجود دارد. از این­رو بیشتر کانون‌های جرم­خیز جرم اعتیاد به مواد مخدر در محدوده‌های پرازدحام و متراکم شهر متمرکز شده که این مناطق دارای ساختار کالبدی- فضایی نامناسبی هستند و باعث امکان کنترل کمتر و افزایش بزهکاری در این مناطق شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial- Physical Relationship Investigation between Population Density and Social Anomalies in Kermanshah City (Case Study: Crime of Drug Addiction)

نویسندگان [English]

 • Karamat Allah Ziari 1
 • Kourosh Mohammadi 2
 • Faryad Parhiz 3
1 Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Head of Iran Social Pathology Association, Chairman of Social and Environment Commission of Isfahan Islamic Council, Isfahan, Iran.
3 PhD, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Kermanshah is one of the major cities in the country that has encountered many problems in the process of urbanization during last two decades. This city has a high crime rate due to its special spatial, physical, and social conditions. Therefore, the aim of this study is investigation of spatial relationship between population density with rate of crime and hot-spot identification related to drug addiction in Kermanshah city. The research method is descriptive-analytic and applied type using Moran index and Kernal density estimation technique for urban hot-spot identification. Density classification method has been used to population estimation in statistical blocks of Kermanshah. The research population is addiction drug crimes which have occurred in the legal area of Kermanshah in 2011.Samples are 404 reported crimes of drug addiction in Kermanshah. The research findings indicate that the most important hot-spots of drug addiction are located in the southeast of Kermanshah. In fact, it includes the Jafarabad informal settlement area and Seyed Jamal-e-Din Assadabadi Boulevard, Rashidi intersection, Besat and Jamkaneh Streets.The spatial distribution of crimes is clustered andcentralized pattern.There is a direct relationship between population density in these areas and rate of crime occurrence. Hence, most of hot-spot related to drug addiction are concentrated in densely populated areas of Kermanshah city. These areas have an inappropriate physical-space structure that led to less control and increased crime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Population Density
 • Crime Rate
 • Hot-Spot Crime
 • Drug Addiction
 • Kermanshah
 • اک، جان ای.، اسپنسر چینی، جیمز جی کمرون، مایکل لیتنر، و رونالد ویلسون. 1388. تهیه نقشه برای تحلیل بزهکاری: شناسایی کانون‌های جرم‌خیز، ترجمه محسن کلانتری و مریم شکوهی. زنجان: نشر آذرکلک.
 • رضازاده، راضیه، و سولماز خبیر. 1389. بررسی رویکردهای موقعیتی پیشگیری از جرم از منظر معماران و طراحان شهری. فصلنامه آبادی 20(31): 58-63.
 • شماعی، علی و علی اصغر قنبری، و محمد عین شاهی میرزا.1392. تحلیل فضایی جرائم شهری در مناطق بیست و دوگانه کلان‌شهر تهران، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی2 (6): 130-117.
 • عسگری، علی. 1390. تحلیل­های آمار فضایی در آرک جی‌آی‌اس، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران: شهرداری تهران.
 • مرکز آمار ایران، (1390)، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، تهران.
 • مشکینی، ابوالفضل، کرامت اله زیاری، محسن کلانتری، و فریاد پرهیز. 1392. تحلیل فضایی- کالبدی ناهنجاری‌های اجتماعی در مناطق اسکان غیر رسمی موردمطالعه: منطقه اسکان غیر رسمی اسلام‌آباد در شهر زنجان. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی 45(2): 1-16.
 • میرکتولی، جعفر، و علی وطنی .1388.  پهنه‌بندی و تحلیل نواحی جرم­خیز و آسیب‌زای سکونتگاه‌های شهری استان گلستان. فصلنامه ژئوپلیتیک5(1): 169-190.
 • Ajimotokin, Sandra, Alexandra Haskins, and Zach Wade .2015. The Effects of Unemployment on Crime Rates in the U.S, April 14th.
 • Christens, Brian., and Paul W. Speer .2005. Predicting Violent Crime Using Urban and Suburban Densities, Vanderbilt University, Behavior and Social Issues 14(2): 113-127.
 • Huang, Chien-Chieh., Derek Laing, and Ping Wang .2003. Crime And Poverty: A Search Theoretic Approach, Department Of Economics, Penn State University, University Park International Association Of Crime Analysts, (2012), Gis Requirements For Crime Analysis (White Paper 2012-01). Overland Park, Ks: Author.
 • International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) 2016. The 5th International Report Crime Prevention and Community Safety: Cities and the New Urban Agenda, International Centre for the Prevention of Crime, Montreal, 2016.
 • Newton, Andrew., and Marcus Felson .2015. Editorial: crime patterns in time and space: the dynamics of crime opportunities in urban areas, Newton and Felson Crime Science 4:11.
 • Uittenbogaard, Adriaan Cornelis .2013. Clusters of Urban Crime and Safety in Transport Nodes, Kth Royal Institute of Technology School of Architecture and the Build Environment Dept of Real Estate and Construction Management, Stockholm 2013.
 • United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). 2016. Urbanization and development: emerging Future, World Cities report 2016, Nairobi, Kenya.
 • Varis, Olli. 2002. Global Changes and Water Resources, Academy of Finland research, Finnish Ministry for Agriculture and Forestry, Maa-ja Vesitekniikan Tuki r.y and Helsinki University of Technology (HUT).