رهیافتی به آموزش حفظ میراث فرهنگی به عنوان رکن توسعه پایدار، به کودکان 9 تا 12 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

کشور ایران دارای فرهنگی غنی با پیشینه‌ی تاریخی و عمیق است که وظیفه پاسداری و حفاظت از آن علاوه بر سازمان‌ها و نهادهای دولتی به دوش تک‌تک ایرانیان است. این میراث سینه‌به‌سینه به ارث رسیده است و باید از کودک تا بزرگ‌سال در حفظ این گنجینه گران‌بها کوشا بود. از این میان کودکان به‌عنوان راویان سال‌های آینده نیازمند آشنایی بیشتر با اصالت خود و نیاکانشان هستند، بنابراین آشنا کردن آن‌ها با میراث فرهنگی گامی مهم و ارزشمند جهت آشنایی آن‌ها با میراث کهن سرزمین است. از آن‌جا که آموزش از ارکان اصلی توسعه فرهنگی پایدار است، ضرورت دارد که راه‌های آموزش به کودکان را شناسایی کنیم و هوشمندانه راه مناسب جهت برقراری ارتباطی عمیق میان کودکان و تاریخ به کار بسته شود تا بتوان همیارانی را برای میراث گران‌بهای کشور تربیت نمود. این مقاله تلاش دارد با رویکردی توصیفی – تحلیلی به تعریفی از میراث فرهنگی بپردازد و اهمیت حفظ این میراث ارزشمند را بررسی نماید و همچنین به بررسی نقش کودکان در حفظ میراث گران‌بها و راه‌های آموزشی مؤثر به آن‌ها در این راه بپردازد. با توجه به ماهیت تحقیق، از روش تحقیق کیفی با نمونه‌گیری هدفمند استفاده‌شده است و از تکنیک‌های گردآوری داده‌ها از طریق مطالب کتابخانه‌ای، پرسشنامه و مصاحبه بهره گرفته‌شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که میراث فرهنگی دستاوردهایی از نیاکان است که هویت‌ جامعه را می‌سازد و برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از این میراث گران‌بها، کودکان سهم بیشتری خواهند داشت چراکه آن‌ها سرمایه‌داران آینده هستند و باتربیت کودکان در این زمینه می‌توان افراد مرتبط با آن‌ها را نیز در اجرای این امر مهم سهیم نمود و با شناساندن هرچه بیشتر این میراث گران‌بها و ارزش وجودی آن‌ها به کودکان، می‌توان پاسدارانی وفادار را جهت حفظ این دستاوردها تربیت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approach to Preserve Cultural Heritage Education as a Sustainable Development Pillar for Children 9 to 12 Years

نویسندگان [English]

 • Samira Rezaei 1
 • Mohsen Afshari 2
1 M.A., Department of Architecture, Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute, Isfahan. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan. Iran.
چکیده [English]

Iran cultural and historical background as valuable heritages should be preserved by all Iranians. This responsibility should be educated from childhood as a significant duty to all people. Children as next years’ narrators need to be more familiar with ancestors and their originality. Thus, familiarize them with precious cultural heritage, through in depth communication establishment between children and history, is an important step towards creating aware generation to recognize and preserve the heritage. This article tries to achieve the cultural heritage definition via descriptive-analysis approach and investigate the role of children in precious heritage preservation through effective educative ways. According to the research nature, data collection is fulfilled through library documents, questionnaires and interviews by qualitative research method with purposive sampling. The results show that cultural heritage are ancestors’ achievements that creates community identity and children have a greater share in society to establish the preservation culture of heritage, because they are future Inheritors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Heritage
 • Children
 • Education
 • Historical Background of Iran
 • ایسار، یود هیشتیر راج. 1387. میراث فرهنگی و چالش‌ها و ضرورت‌ها. ترجمه داوود حیدری. تهران: انتشارات موسسه فرهنگی آینده پویان.
 • بین، رینولد، و هریس کلمز. 1986. آموزش مسئولیت به کودکان. ترجمه پروین علی پور. 1386. تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.
 • تراسبی، دیوید. 1393. اقتصاد و فرهنگ. ترجمه فرهاد کاظمی. تهران: انتشارات نی.
 • توحیدی، فائق. 1380. آشنایی با میراث فرهنگی. تهران: انتشارات و تولیدات فرهنگی.
 • خیرالسادات، اکرم السادات، و حسین مهدی پور. 1393. نقش پتانسیل‌های معماری محیط روستا در راستای بهبود نیازهای آموزشی کودکان. مقاله ارائه شده در نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی، فارس.
 • رنجبر، هادی، علی اکبر حق دوست، مهوش صلصالی، علیرضا خوشدل، محمدعلی سلیمانی، و نسیم بهرامی. 1391. نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران10(3): 250-238.
 • سیف، علی‌اکبر. 1388. روانشناسی پرورشی نوین تهران: نشر دوران.
 • قایینی، زهره. 1385. گام‌به‌گام با تاریخ. تهران: انتشارات موسسه پژوهشی تاریخی ادبیات کودکان.
 • کول، ونیتا. 1383. برنامه آموزش‌وپرورش در دوره پیش از دبستان. ترجمه فرخنده مفیدی. تهران: انتشارات علوم تربیتی.
 • مفیدی، فرخنده. 1383. آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی و دبستانی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • رفیعی، آنا. 1393. لزوم آموزش میراث فرهنگی به کودکان. http://Namenews.ir/fa/News/135514 (دسترسی در 7/9/95).
 • Bloom, B.S. 1956. Taxonomy of educational objectives. cognitive domain. New York: Mckay