ارائه راهبردهای بازآفرینی رویدادمدار در بافت‌های فرسوده شهری(مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر سنندج)

دوره 4، شماره 11، مرداد 1402، صفحه 51-70

10.22034/usd.2023.706525

محمد رسولی؛ حسن حاجی‌زاده اناری؛ شراره سعید پور؛ محمدمهدی هوشنگ؛ شادی قبادی


بازتعریف گفتمان توسعه پایدار در تطابق با نظریه ی جهانی‌شدن انعطاف پذیر

دوره 1، شماره 1، دی 1399، صفحه 1-14

مژده جمشیدی؛ میترا حبیبی؛ رضا حقیقت نائینی


تبیین عوامل مؤثر بر ارتقاء حکمروایی خوب شهری در شهر شیراز

دوره 4، شماره 10، اردیبهشت 1402، صفحه 1-15

10.22034/usd.2023.2000134.1036

احسان حیدرزاده؛ مجتبی آراسته؛ الناز رفیعی


ارزیابی عوامل مؤثر در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: شهر سقز)

دوره 4، شماره 13، بهمن 1402، صفحه 1-21

10.22034/usd.2024.710340

شراره سعیدپور؛ فریدون بابایی اقدم؛ ایرج تیموری


سنجش و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در پیدایش هویت‌بخشی محلات شهری (مطالعه موردی: شهر جیرفت)

دوره 2، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 13-24

سید علی علوی؛ موسی پهلوان درینی؛ فرخ لقا بهادری امجزی


امکان‌سنجی تحقق پیاده مداری با تأکید بر رویکرد TND(نمونه مطالعاتی: خیابان مدرس شهر کرمانشاه)

دوره 4، شماره 10، اردیبهشت 1402، صفحه 17-36

10.22034/usd.2023.705308

مهین نسترن؛ آرزو جمشیدی شیخی آبادی؛ مجتبی لرزنگنه


تحلیل و ارزیابی شهر شاد در شهر جدید فولادشهر در راستای پایداری محلات شهری

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1401، صفحه 19-34

10.22034/usd.2022.696823

نجمه سادات سجاد مهابادی؛ صفورا مختارزاده