بازتعریف گفتمان توسعه پایدار در تطابق با نظریه ی جهانی‌شدن انعطاف پذیر

دوره 1، شماره 1، دی 1399، صفحه 1-14

مژده جمشیدی؛ میترا حبیبی؛ رضا حقیقت نائینی


واکاوی مزاج خانه‌های تاریخی بوشهر با تأکید بر تأثیرات محیط بر مزاج فضا

دوره 3، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 1-22

محسن افشاری؛ قاسم گداعلی؛ زهرا اسدی


سنجش و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در پیدایش هویت‌بخشی محلات شهری (مطالعه موردی: شهر جیرفت)

دوره 2، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 13-24

سید علی علوی؛ موسی پهلوان درینی؛ فرخ لقا بهادری امجزی


تحلیل و ارزیابی شهر شاد در شهر جدید فولادشهر در راستای پایداری محلات شهری

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1401، صفحه 19-34

نجمه سادات سجاد مهابادی؛ صفورا مختارزاده


تغییرات اقلیمی حوضه آبریز زاینده‌رودبر اساس سناریوهای IPCC و طبقه‌بندی کوپن-گایگر

دوره 2، شماره 5، دی 1400، صفحه 23-37

مژگان میرزایی؛ برایس لاورنس؛ امیر مسعود سامانی مجد


استراتژی وکاربردهای نانو مواد هوشمند برای پوسته‌های ساختمانی سازگار با اقلیم

دوره 3، شماره 9، بهمن 1401، صفحه 23-38

حمیدرضا بنی انصاری؛ اعظم السادات رضوی زاده؛ معصومه فیروزی


ارائه مدلی برای تخمین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس داده‌های کشور ایران

دوره 2، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 25-34

کمیل زمانلو؛ علی‌محمد کیمیاگری؛ مهناز ابراهیمی صدرآبادی


بررسی و تحلیل دیپلماسی شهری و توسعه در فضای جریان ها با مطالعه شهر تهران

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 29-44

امین فرجی؛ حمید رضا بابایی؛ اسدالله راشدی


ارزیابی فرم بهینه سقف جهت به‌کارگیری بادخان در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 35-46

الهه محمدرضایی؛ مقدی خدابخشیان