کلیدواژه‌ها = شهر جدید فولادشهر
تحلیل و ارزیابی شهر شاد در شهر جدید فولادشهر در راستای پایداری محلات شهری

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1401، صفحه 19-34

10.22034/usd.2022.696823

نجمه سادات سجاد مهابادی؛ صفورا مختارزاده